Do góry

Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Nasze sekcje artystyczne

Nauka gry na instrumentach

Naukę gry na gitarze prowadzi Mirosław Zahl, Stanisław Reptowski

Uczeń rozpoczyna swoją edukację od poznawanie teorii muzyki i nut. Naukę gry na gitarze rozpoczyna się od gitary klasycznej, na której uczeń uczy się podstawowych ćwiczeń i odpowiedniego wydobywania dźwięku. Bardzo ważna jest także samodzielna i częsta gra, która doskonali zdobyte umiejętności.

Lekcje są prowadzone indywidualnie, raz w tygodniu, a czas jednej lekcji trwa 45 min.

Koszt uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z nauki gry na gitarze wynosi 85,00 za miesiąc.

 

Naukę gry na instrumentach klawiszowych prowadzi Dawid Trzeciński

W początkowym etapie polega na zdobyciu umiejętności wydobywania dźwięku, czytania nut, rozpoznawania wartości rytmicznej. Po opanowaniu tych pierwszych tajników muzyki uczymy się realizować coraz trudniejsze jej elementy. Nauka gry na instrumentach klawiszowych wymaga wysokiego poziomu koordynacji ruchowej. Przynosi efekty tylko dzięki systematycznym ćwiczeniom.

Nauka prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych.

Koszt uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z nauki gry wynosi 85,00 za miesiąc. za 4 lekcje po 45 min.

Naukę gry na saksofonie prowadzi Dawid Trzeciński

Saksofon to jeden z najatrakcyjniejszych instrumentów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Swoją wręcz niebywałą popularność zawdzięcza przede wszystkim muzyce jazzowej, w którym jest prawdziwym symbolem. Na zajęciach dowiesz się jak poruszać się w przeróżnych stylach i formacjach muzycznych.

Lekcje są prowadzone indywidualnie, raz w tygodniu, a czas jednej lekcji trwa 45 min.

Koszt uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z nauki gry na gitarze wynosi 100,00 za miesiąc.

Sekcja wokalna

Naukę śpiewu prowadzi Mirosław Zahl

Warsztaty odbywają się zarówno w grupach, jak i indywidualnie. W ich trakcie uczestnicy zgłębiają podstawy śpiewu, oddechu, a także dokonują samodzielnej interpretacji utworów, w sposób nadający im indywidualny charakter wykonawcy. Grupowe warsztaty uczą współpracy oraz śpiewu w wielogłosie. Skupiamy się również na pracy nad techniką, emisją głosu, dykcją czy ruchem scenicznym. Ważnym elementem jest także praca z mikrofonem, dlatego próby odbywają się na scenie, a nasi podopieczni mogą poczuć się jak prawdziwe gwiazdy.

Grupy spotykają się w czwartki.

Zajęcia indywidualne w poszczególne dni tygodnia dostosowane do uczestników.

Warsztaty są nieodpłatne.

Chór Collegium Musicum

Chór Collegium Musicum powstał w listopadzie 1989 r . z inicjatywy bytowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego. Chor jest zespołem mieszanym. Od początku powstania chóru aż do dnia dzisiejszego dyrygentem jest Pan Stanisław Reptowski, który jest wielkim miłośnikiem muzyki.

W repertuarze chóru są pieśni religijne z różnych epok oraz madrygały, negro spirituals, muzyka ludowa a nawet aranżacje chóralne muzyki rozrywkowej. Obecny skład zespołu ogranicza się do dwudziestu kilku osób. Chór działa przy Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie.

Grupa plastyczna GWASZ

Zajęcia prowadzi Monika Gryglicka – młodsze grupy, Sławomir Kortas – Starsze grupy

Główne założenia sekcji plastycznej:

– kształcenie sprawności manualnej,

– usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej,

– kadrowanie „zjawisk plastycznych”

– kształcenie wyobraźni na podstawie otaczającej nas przyrody oraz otoczenia w którym żyjemy.

Szczególny nacisk stawiam na indywidualny rozwój twórczy dzieci i młodzieży.

 

Koszt udziału w zajęciach 20 zł/ mc. 1 godzina tygodniowo

Pracownia Tańca Symfonia Ruchu

Pracownia baletu

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Bytów”

Pracownia Tańca Symfonia Ruchu

Zajęcia prowadzone są w technice tańca jazzowego, podstaw tańca klasycznego i współczesnego. Każde zajęcia zaczynają się rozgrzewką całego ciała. Ponadto zajęcia obejmują ćwiczenia siłowe, rozciąganie, ćwiczenia z zakresu doskonalenia techniki tanecznej oraz tworzenie choreografii.

Na zajęciach oprócz ciężkiej pracy, która ma na celu doskonalenie umiejętności tanecznych, tancerze integrują się, uczą się pracy w grupie i zachowania na scenie, uwrażliwiają się na szeroko rozumianą sztukę tańca, a także dobrze się bawia! Grupy prezentują swoje umiejętności taneczne uświetniając występami różnorodne imprezy kulturalne.

Zajęcia prowadzi Martyna Majewska

Koszt zajęć 40 zł/mc.

Pracownia baletu

Ćwiczenia baletowe przede wszystkim pomagają wyrobić prawidłową postawę ciała – dzieci nabierają nawyku chodzenia wyprostowanym, dzięki czemu nie mają problemu z garbieniem się, a wady postawy są korygowane. Oprócz wpływu na fizyczność, balet ma również bardzo dobry wpływ na psychikę dziecka. Przede wszystkim dziewczynka nabiera pewności siebie i poprzez taniec łatwiej jest pokonać jej własną nieśmiałość. Ponadto ćwiczenia wspomagają samodyscyplinę, która z tańca przenosi się także na inne dziedziny życia.

Zajęcia prowadzi Anna Sąsiadek

Koszt zajęć 60 zł/mc.  – 4 lekcje w miesiącu

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Bytów”

Opiekunem zespołu jest Joanna Jeśmontowicz

Upowszechnia kulturę, przekazuje ją młodemu pokoleniu, zachęca do zachowania rodzimego języka i tradycji. Grupa prezentuje oryginalne tańce kaszubskie, jak również programy ogólnopolskie. Dodatkowo oferuje specjalny program połączony z zabawami z publicznością na promocje, biesiady, ogniska itp.

Oprócz  uczestnictwa w różnego rodzaju festiwalach, reprezentując Ziemię Kaszubską, zdobył też liczne nagrody za udział w konkursach. Świadczy to o tym, iż zespół reprezentuje wysoki poziom i klasę. Zawdzięcza to przede wszystkim ciężkiej i mozolnej pracy członków na cotygodniowych próbach  i wielogodzinnych ćwiczeniach tańca i śpiewu. Zespół głównie sam zapracował sobie na te wszystkie zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu.

Warsztaty są nieodpłatne.

Grupa teatralna „Zamkowa 2”

Warsztaty teatralne prowadzi Jaromir Szroeder.

Sekcja teatralna ma na celu:

– rozwijanie zainteresowań teatrem;

– naukę dykcji, ruchu i gestu scenicznego; naukę współdziałania w grupie;

– nabycie umiejętności odczytywania informacji gestem, mimiką, nastroju zaakcentowanego dekoracją, strojem, charakteryzacją.

– przygotowanie do uczestnictwa w konkursach recytatorskich;

Uczestnicy mogą poznać tajniki pracy aktora teatralnego, a także nauczyć się wielu ciekawych rzeczy związanych z tym zawodem. Grupa prezentuje się na różnych konkursach i przedstawieniach, a także sama organizuje przedstawienia dla przedszkoli i szkół. Zapraszamy wszystkich chętnych. Z pewnością nikt nie będzie się nudził.

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po 180 minut.

Warsztaty są nieodpłatne.

Klub gier planszowych prowadzi Seweryn Cichosz

Sekcja poświęcona jest wszelakim grom planszowym. Od ciężkich, wymagających myślenia strategii po lekkie, szybkie i przyjemne gry imprezowe. Spotkania sekcji organizowane są regularnie w każdy czwartek, od godziny 17:00-19:00 w sali portretowej (przy kinie) Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Partnerzy

Mecenas bytowskiej kultury

Powiększ